ЈНМВ 14/2018 Ангажовање службе обезбеђења

ЈНМВ 14/2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 14/2018 Конкурсна докуменатација ЈНМВ 14/2018 Додатне информације или појашњења 1 ЈНМВ 14/2018 Одлука о обустави поступка JНМВ 14/2018 Обавештење о обустави поступка јавне набавке           ...

Детаљније...

ЈНОП 17/2018 Луковице

ЈНОП 17/2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 17/2018 Конкурсна документација ЈНОП 17-2018 Одлука о додели уговора JНOP 17-2018 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...