ЈНМВ 14/2018 Ангажовање службе обезбеђења

ЈНМВ 14/2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 14/2018 Конкурсна докуменатација ЈНМВ 14/2018 Додатне информације или појашњења 1 ЈНМВ 14/2018 Одлука о обустави поступка JНМВ 14/2018 Обавештење о обустави поступка јавне набавке           ...

Детаљније...

ЈНОП 17/2018 Луковице

ЈНОП 17/2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 17/2018 Конкурсна документација ЈНОП 17-2018 Одлука о додели уговора JНOP 17-2018 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 18/2018 Услуга осигурања

ЈНОП 18/2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 18/2018 Конкурсна документација ЈНОП 18/2018 Додатне информације или појашњења – 1 ЈНОП 18/2018 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 18/2018 Одлука о додели уговора ЈНОП 18-2018 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...

О Г Л А С О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ

На основу члана 25. Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15 и 17/18) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 172. седници од 30. априла 2018. године, расписује... ...

Детаљније...