ЈНМВ 16/2018 Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд

ЈНМВ 16/2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 16/2018 Конкурсна документација ЈНМВ 16-2018 Додатне информације и појашњења ЈНМВ 16-2018 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 16-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 16-2018 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈНМВ 16-2018 Додатне информације и појашњења 2 ЈНМВ 16-2018 Друга измена конкурсне документације ЈНМВ 16-2018 ...

Детаљније...

ЈНМВ 18/2018 Металургија

ЈНМВ 18-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 18-2018 Конкурсна документација ЈНМВ 18-2018 Одлука о додели уговора ЈНМВ 18-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...