ЈНОП 14/2018 Горива

ЈНОП 14-2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 14-2018 Конкурсна документација ЈНОП 14-2018 Одлука о додели уговора ЈНОП 14/2018 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...

O Г Л А С О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ

На основу члана 25. Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15 и 13/18) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 169. седници од 5. априла 2018. године, расписује... ...

Детаљније...

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број: 014.1-3197/4 од 20. априла 2018. године и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за продају основних средстава број 01-201 од 9. јануара 2018. године, Јавно комунално предузећe „Градско зеленило” Нови Сад објављује... ...

Детаљније...

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број: 014.1-121/9 од 9. јануара 2018. године и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за продају основних средстава број 01-201 од 9. јануара 2018. године Јавно комунално предузећe „Градско зеленило” Нови Сад објављује... ...

Детаљније...

ЈНМВ 16/2018 Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд

ЈНМВ 16/2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 16/2018 Конкурсна документација ЈНМВ 16-2018 Додатне информације и појашњења ЈНМВ 16-2018 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 16-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 16-2018 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈНМВ 16-2018 Додатне информације и појашњења 2 ЈНМВ 16-2018 Друга измена конкурсне документације ЈНМВ 16-2018 ...

Детаљније...