ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број: 014.1-121/9 од 9. јануара 2018. године и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за продају основних средстава број 01-201 од 9. јануара 2018. године Јавно комунално предузећe „Градско зеленило” Нови Сад објављује... ...

Детаљније...

ЈНМВ 16/2018 Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд

ЈНМВ 16/2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 16/2018 Конкурсна документација ЈНМВ 16-2018 Додатне информације и појашњења ЈНМВ 16-2018 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 16-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 16-2018 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права     ...

Детаљније...

ЈНМВ 18/2018 Металургија

ЈНМВ 18-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 18-2018 Конкурсна документација ЈНМВ 18-2018 Одлука о додели уговора ЈНМВ 18-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНМВ 17/2018 Водоводни и канализациони материјал

ЈНМВ 17-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 17-2018 Конкурсна документација ЈНМВ 17-2018 Додатне информације и појашњења ЈНМВ 17-2018 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 17-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ...

Детаљније...