ЈНМВ 1/2018 Електроматеријал

ЈНМВ 1-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 1-2018 Конкурсна документација ЈНМВ 1-2018 Додатне информације или појашњења ЈНМВ 1-2018 Одлука о додели уговора ЈНМВ 1-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 24/2017 Плодна земља

ЈНОП 24/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 24/2017 Конкурсна документација ЈНОП 24/2017 Одлука о додели уговора JНОП 24/2017 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...

Позив за достављање понуда за закључење уговора са произвођачем пива путем прикупљања затворених писаних понуда

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД   О Б Ј А В Љ У Ј Е   ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ  ПИВА   путем прикупљања затворених писаних понуда   Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад позива све произвођаче пива са територије Републике Србије да доставе понуде за закључење ...

Детаљније...

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину План јавних набавки за 2018. годину – Измена бр. 1 План јавних набавки за 2018. годину – Измена бр. 2 План јавних набавки за 2018. годину – Измена бр. 3 План јавних набавки за 2018. годину – Измена бр. 4 План јавних набавки за 2018. годину – Измена бр. ...

Детаљније...

ЈНОП 27/2017 Резервни делови за пољопривредну механизацију

ЈНОП 27/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 27/2017 Конкурсна документација ЈНОП 27/2017 Партија 1 Одлука о додели уговора ЈНОП 27/2017 Партија 2 Одлука о додели уговора ЈНОП 27/2017 Партија 3 Одлука о додели уговора ЈНОП 27/2017 Партија 4 Одлука о додели уговора ЈНОП 27/2017 Партија 5 Одлука о додели уговора ЈНОП 27/2017 Партија 1 Обавештење ...

Детаљније...