JNOP 21/2017 Uređenje pešačkih staza sa pratećim mobilijarom i javnom (solarnom) rasvetom na delu prostora SP „Kamenički park“

JNOP 21/2017 Poziv za podnošenje ponuda JNOP 21/2017 Konkursna dokumentacija JNOP 21/2017 Dodatne informacije ili pojašnjenja 1 JNOP 21/2017 Prva izmena konkursne dokumentacije JNOP 21/2017 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNOP 21/2017 Dodatne informacije i pojašnjenja 2 JNOP 21/2017 Druga izmena konkursne dokumentacije JNOP 21/2017 Dodatne informacije ili pojašnjenja 3 JNOP 21/2017 Odluka ...

Detaljnije...

JNKP 1-14/2017 Rezervni delovi

JNKP 1-14/2017 Poziv za podnošenje ponuda JNKP 1-14/2017 Konkursna dokumentacija JNKP 1-14/2017 Odluka o dodeli ugovora JNKP 1-14/2017 Partija 5 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-14/2017 Partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-14/2017 Partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru   ...

Detaljnije...

JNOP 23/2017 Sadni materijal

JNOP 23-2017 Poziv za podnošenje ponuda JNOP 23-2017 Konkursna dokumentacija JNOP 23/2017 Odluka o dodeli ugovora JNOP 23/2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru   ...

Detaljnije...

JNMV 37/2017 Čamova građa

JNMV 37-2017 Poziv za podnošenje ponuda JNMV 37-2017 Konkursna dokumentacija JNMV 37-2017 Prva izmena konkursne dokumentacije JNMV 37-2017 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNMV 37/2017 Odluka o dodeli ugovora JNMV 31/2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru   ...

Detaljnije...