ЈНОП 21/2017 Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП „Каменички парк“

ЈНОП 21/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 21/2017 Конкурсна документација ЈНОП 21/2017 Додатне информације или појашњења 1 ЈНОП 21/2017 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 21/2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНОП 21/2017 Додатне информације и појашњења 2 ЈНОП 21/2017 Друга измена конкурсне документације ЈНОП 21/2017 Додатне информације или појашњења 3 ЈНОП 21/2017 Одлука ...

Детаљније...

ЈНКП 1-14/2017 Резервни делови

ЈНКП 1-14/2017 Позив за подношење понуда ЈНКП 1-14/2017 Конкурсна документација ЈНКП 1-14/2017 Одлука о додели уговора ЈНКП 1-14/2017 Партија 5 Обавештење о закљученом уговору ЈНКП 1-14/2017 Партија 1 Обавештење о закљученом уговору ЈНКП 1-14/2017 Партија 2 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЗАВРШЕН НАЈВЕЋИ ДЕО РАДОВА НА ОБНОВИ ЈЕЗЕРА У КАМЕНИЧКОМ ПАРКУ

Највећи део радова на обнови јединог преосталог језера у Каменичком парку је завршен. Фирма „Булевар компани“ која је ангажована као подизвођач, после месец и по дана завршила је вађење муља, смећа и растиња из језера и искрчило самоникло растиње око језера... ...

Детаљније...

ЈНОП 23/2017 Садни материјал

ЈНОП 23-2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 23-2017 Конкурсна документација ЈНОП 23/2017 Одлука о додели уговора JНOП 23/2017 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНМВ 37/2017 Чамова грађа

ЈНМВ 37-2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 37-2017 Конкурсна документација ЈНМВ 37-2017 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 37-2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 37/2017 Одлука о додели уговора ЈНМВ 31/2017 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...