ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА НА ШТРАНДУ

На основу члана 25. Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15 и 24/15) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 132. седници од 8. маја 2017. године, расписује... ...

Детаљније...

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ

  На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број: 014.1-1956/4  од 15. марта 2017. године и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за продају основних средстава у саставу: Александар Јованчевић, председник, Михајло Амиџић, члан и Драган Илић, члан (у даљем тексту: Комисија), број: 01-3526 од 5. маја ...

Детаљније...