ЈНКП 1-10/2017 Резервни делови

ЈНКП 1-10/2017 Позив за подношење понуда ЈНКП 1-10/2017 Конкурсна документација ЈНКП 1-10/2017 Одлука о додели уговора ЈНКП 1-10/2017 Партија 3 Обавештење о закљученом уговору ЈНКП 1-10/2017 Партија 6 Обевештење о закљученом уговору ЈНКП 1-10/2017 Партија 5 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНМВ 23/2017 Столарски материјал

ЈНМВ 23-2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 23-2017 Конкурсна документација ЈНМВ 23-2017 Додатне информације и појашњења – 1 ЈНМВ 23-2017 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 23-2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 23-2017 Одлука о додели уговора ЈНМВ 23-2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА НА ШТРАНДУ

На основу члана 25. Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15 и 24/15) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 129. седници од 29. марта 2017. године, расписује ...

Детаљније...

ЈНМВ 21/2017 Боје, лакови и разређивачи

ЈНМВ 21/2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 21/2017 Конкурсна документација ЈНМВ 21/2017 Додатне информације и појашњења – 1 ЈНМВ 21-2017 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 21-2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 21-2017 Одлука о додели уговора ЈНМВ 21-2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 9/2017 Рушење објекта старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду

ЈНОП 9/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 9/2017 Конкурсна документација ЈНОП 9/2017 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 9/2017 Главни пројекат рушења објекта- први део ЈНОП 9/2017 Главни пројекат рушења објеката- други део ЈНОП 9/2017 Изјава за исправку техничке грешке у пројекту ЈНОП 9/2017 Допуна Главном пројекту рушења E-4 2017 ЈНОП 9/2017 Допуна Главном пројекту рушења ...

Детаљније...